TERMES I CONDICIONS ESCOLA DE TENNIS

- La matricula anual és de 20€ per temporada, 15€ en cas de germans. La matricula inclou samarreta tècnica, assegurança, material (excepte raqueta) i participació a la festa cloenda.

- Els rebuts es giraran el dia 1 de cada mes a excepció del setembre que es cobrarà mig mes i la matricula el dia 15. Per a pagaments en efectiu a consergeria de tennis s'hauran de realitzar durant la primera setmana del mes en curs.

- Calendari del 14 de setembre al 19 de juny (10 mesos). Nadal i setmana santa segons calendari escolar. Festius de Catalunya, estatals i locals de Mataró.

- Recuperacions: Durant les vacances de nadal i setmana santa s'oferiran uns dies de recuperació per possibles dies perduts per pluges, s'anunciarà amb suficient temps d'antelació per la formalització d'inscripcions.

- Si el mes ha començat i PROCICAT anuncia la suspensió temporal d'activitats esportives a l'exterior, tot i que no es pugui finalitzar el mes amb normalitat, aquest serà abonat íntegrament. Tot i aixì, intentarem recuperar dies quan sigui possible.

- Els preus mensuals són per inscripcions de temporada sencera, en cas de baixes alternes s'aplicarà un increment  del 20% en les quotes mensuals. Per no perjudicar el grup d'alumnes i organització de l'escola, una possible baixa s'ha de notificar amb un mes d'antelació.

- Els pares no podran participar dels entrenaments del alumnes amb instruccions, comentaris, aplaudiments etcètera. Per a la màxima eficiència de les classes i concentració dels alumnes, demanem que els acompanyants no estiguin durant tot l'entrenament mirant el desenvolupament de la classe, amb una estona al principi/final és suficient.

- No seran permesos els aparells electrònics durant la realització de les classes, l'organització no es responsabilitza d'ells.