TERMES I CONDICIONS ESCOLA DE PÀDEL

- La matricula anual és de 60€ per temporada, 55€ en cas de germans/familiars de 1er grau. La matricula inclou samarreta tècnica, assegurança, material (excepte pala), activitats amb descompte durant la temporada, participació a la festa cloenda...

IMPORTANT: 40€ DE LA MATRICULA ES RETORNARÀ ÍNTEGRAMENT L´ÚLTIM MES DEL CURS (JUNY) a tots els alumnes que hagin completat la temporada de pàdel.

- Els rebuts es giraran el dia 5 de cada mes a excepció del setembre que es cobrarà mig mes i la matricula el dia 15. Per a pagaments en efectiu a consergeria de tennis s'hauran de realitzar durant la primera setmana del mes en curs.

- Calendari del 14 de setembre al 19 de juny (10 mesos). Nadal i setmana santa segons calendari escolar. Festius de Catalunya, estatals i locals de Mataró.

- Recuperacions: Durant les vacances de nadal i setmana santa s'oferiran uns dies de recuperació per possibles dies perduts per pluges, s'anunciarà amb suficient temps d'antelació per la formalització d'inscripcions.

- Si el mes ha començat i PROCICAT anuncia la suspensió temporal d'activitats esportives a l'exterior, tot i que no es pugui finalitzar el mes amb normalitat, aquest serà abonat íntegrament. Tot i aixì, intentarem recuperar dies quan sigui possible.

- Els preus mensuals són per inscripcions de temporada sencera, en cas de baixes alternes s'aplicarà un increment  del 20% en les quotes mensuals. Per no perjudicar el grup d'alumnes i organització de l'escola, una possible baixa s'ha de notificar amb un mes d'antelació.