top of page

La formalització de les matrícules implica l’acceptació dels termes i condicions següents:

 

Descomptes

- Els descomptes seran vàlids per pagaments efectuats dins dels terminis que us hem indicat en el correu de confirmació, i per  inscripcions abans del 31 de maig. 

- Els descomptes de socis no són acumulables a altres promocions (15% de descompte aproximadament respecte al no soci), únicament es pot afegir el descompte addicional de germans).

 

Canvi de setmana

- Les peticions de canvi de setmana s'hauran d'efectuar amb un mínim de 15 dies d'antelació.

- Els canvis de setmana s'efectuaran mantenint les mateixes condicions que per les setmanes contractades.

- Els canvis tindran validesa dins de la realització del mateix campus esportiu, no podent ser traslladats, traspassats o acumulats a un altre any o diferent modalitat.

- Qualsevol canvi estarà subjecte a disponibilitat i sota criteri de l'organització.

 

Ampliacions

- Les ampliacions podran gaudir dels descomptes per els quals compleixin els requisits.

- Les ampliacions hauran d'abonar-se abans de l'inici de les setmanes ampliades.

- Les ampliacions estan subjectes a disponibilitat i sota criteri de l'organització.

 

Devolucions

- Es podrà sol·licitar la devolució de l'import pagat corresponent a les setmanes no gaudides en cas de malaltia greu (fractura d'ossos o ingrés hospitalari) que impedeixi la realització del campus. Caldrà adjuntar el comprovant mèdic en el següent e-mail: adlaietania@gmail.com. L'import que es retornarà serà:


* 100% si l'avís es comunica 10 dies o més abans de l'inici del campus.

* 50% En cas que s'hagi iniciat el campus.

- Es podrà sol·licitar la devolució de l'import pagat corresponent a les setmanes no gaudides en cas de malaltia lleu (esquinços, otitis, al·lèrgies...) que impedeixi la realització del campus. L'import que es retornarà serà del:

* 50% si el campus no s'ha iniciat (10 dies abans de l'inici del campus).

 

Un cop iniciat el campus, no s'efectuaran devolucions per casos de malaltia lleu, però es facilitarà un canvi de setmana si això és possible i sota criteri tècnic.

 

- Per a sol·licituds de devolució no justificades, es retornarà el 50% de l'import.

- Les devolucions només es faran per setmanes no iniciades, i en cap cas es farà la part proporcional a uns dies.

- Per a que les devolucions siguin efectives, haurà de notificar-se la baixa abans d'iniciar-se la setmana per a la qual es sol·licitarà la devolució.

- Per al càlcul de l'import es tindrà en compte els factors de descompte que es deixen d'acomplir en cas de devolució.

- L'organització es reserva el dret a efectuar devolucions sota altres criteris no especificats.

 

Anul·lacions

- Es podran efectuar anul·lacions de setmanes sense penalització abans del 30 d'abril, però aquestes tindran una despesa de gestió de 15€ per inscripció.

- A partir de l'1 de maig, es podran efectuar anul·lacions però no es retornarà l'import pagat excepte en els casos contemplats en l'apartat "devolucions".

-Una anul·lació posterior a la pre-inscripció de 2 o més setmanes, fa que automàticament es suspengui i caldrà realitzar una nova pre-inscripció i per tant, pot suposar la pèrdua de la plaça.

Errors

- L'equivocació al indicar l'any de naixement o les setmanes seleccionades pot comportar que l'infant no pugui realitzar el campus si no hi ha plaça en el grup d'edat/setmana desitjada.

 

Material campus d'estiu

- L’organització s’encarrega de subministrar a tots els alumnes el material necessari per a la realització del campus (raquetes de pàdel, tennis, pilotes etcètera), no ens podem fer responsables del material que els alumnes portin de casa. En cas de pèrdua disposem d’una zona d’objectes perduts a la consergeria del tennis i a l'entrada de piscines.

 

- Per normativa interna no deixem utilitzar els móvils durant les activitats, per tant recomanem que no els portin, en cas de que igualment vinguin amb ell, l’organització no es responsabilitza del móvil ni d’altres aparells electrònics.

Fotografies

Els monitors realitzaran fotografies dels alumnes únicament amb la finalitat de compartir-les de forma privada dins de la pàgina web, la qual estarà protegida amb contrasenya d'accés per a la seva visualització, sense possibilitat de descàrrega. Les imatges no es faran servir per cap motiu comercial ni es penjaran a les xarxes socials. En cas que una família no estigui d'acord, pot sol·licitar la supressió d'aquest punt mitjançant correu electrònic a: adlaietania@gmail.com

 

Cotxe

Només en cas de necessitat i durant desplaçaments curts dins del club i refugi, l'organització podrà acompanyar els alumnes en vehicles privats del personal directiu i els coordinadors. Si alguna família no està d'acord amb aquesta punt, pot sol·licitar la seva anul·lació mitjançant correu electrònic a: adlaietania@gmail.com

 

Cures

El club disposa de serveis d'infermeria i socorrisme, responsables d'aplicar qualsevol cura lleu necessària als alumnes. En cas de requerir atenció mèdica més rellevant, es trucarà primerament a la família. Si alguna família no està d'acord en que el seu fill rebi cures d'infermeria i socorrisme, pot sol·licitar-ne la supressió mitjançant correu electrònic a: adlaietania@gmail.com

bottom of page