top of page
Qualla-banner-NEWSLETTER.png

Ens plau informar-vos que, per garantir la seguretat dels vostres fills durant el campus d'estiu, fa dues temporades que tenim contractada una empresa especialitzada que ens proporciona una aplicació per tenir un control exhaustiu sobre les entrades i sortides dels alumnes, això farà que sols puguin marxar amb les persones autoritzades. També ens ajudarà a mantenir una comunicació fluida amb les famílies.

A través d'aquesta aplicació, podrem registrar l’entrada/sortida de cada alumne i poder passar llista entre d’altres. D’aquesta forma tindrem més control i podrem garantir que els alumnes estiguin sempre sota supervisió.

A més, la plataforma també ens permetrà mantenir-vos informats de qualsevol novetat, així com sobre qualsevol incidència que pugui sorgir. Ens permetrà mantenir una comunicació constant i eficaç amb les famílies i assegurar-nos que estigueu sempre al corrent del més important que passi al campus.

Estem molt contents de poder oferir aquest servei als nostres alumnes i les seves famílies, esperem que us doni la tranquil·litat i la seguretat que necessiteu durant aquest estiu.

bottom of page