ESCOLA DE TENNIS DE DILLUNS A DIVENDRES
HORARI
1 DIA/SET.
2 DIES SET.
3 DIES SET.
PLAY & STAY - MINI TENNIS
16:00 a 17:30
o
o
40€
40€
-
40€
-
78€
78€
90€
78€
120€
110€
132€
110€
170€
INICIACIÓ I PERFECCIONAMENT
17:30 a 19:00
110€
17:30 a 19:00
PRECOMPETICIÓ I COMPETICIÓ 1
17:30 a 19:30
ESCOLA JUVENIL 
19:00 a 20:30
AVANÇAT I COMPETICIÓ 2
15:30 a 18:15
18:15 a 21:00
ESCOLA DE TENNIS DE DISSABTES AL MATÍ
SESSIÓ 1H.
SESSIÓ 1'5H.
35
48€
TOTS ELS NIVELLS
CLASSES PARTICULARS (TORNS D'1H.)
1 ALUMNE/A
2 ALUMNES
3 ALUMNES
25
15€
12€
HORARIS CONVINGUTS
* ELS PROGRAMES DE PRECOMPETICIÓ, COMPETICIÓ, AVANÇAT I COMPETICIÓ INCLOUEN PREPARACIÓ FÍSICA
pilotapng.png