PREUS MENSUAL ESCOLA DE PÀDEL DISSABTES

PREUS TEMPORADA 2020/21

HORARI

PREP. FÍSICA

PREU

ADULTS, JUVENIL I INFANTIL

A partir de les 09:00 (torns 1h.)

No

60€

PREUS MENSUALS ESCOLA DE PÀDEL DILL./DIV.

PREUS TEMPORADA 2020/21

COMPETICIÓ

HORARI

PREP. FÍSICA

17:30 a 19:00

19:00 a 19:30

1 DIA/SET.

80€

2 DIES SET.

140€

3 DIES SET.

170€

INFANTIL I JUVENIL

A partir de les 17:30 (torns 1h.)

1/2h. abans de l'inici o acabament

60€

105€

125€

ESCOLA ADULTS

Matins i tardes (torns 1h.)

No

55€

95

120€

PREUS CLASSES PARTICULARS 1H.

PREUS TEMPORADA 2020/21

ADULTS, JUVENIL I INFANTIL

INDIVIDUAL

30€

2 ALUMNES

3 ALUMNES

18€/ALUMNE/A

15€/ALUMNE/A

4 ALUMNES

13€/ALUMNE/A

ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL LAIETÀNIA - ETC