Preu amb descompte
Cost per setmana
Preu sense descompte
Cost per setmana
FINS EL 
A PARTIR DE 
L'1 DE JUNY
A PARTIR DE
L'1 DE JUNY
31 DE MAIG
FINS EL 
31 DE MAIG

SETMANES COMPLERTES

1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes
6 setmanes
90€
170€
240€
300€
375€
450€
90€
85€
80€
75€
75€
75€
95€
180€
255€
320€
400€
480€
95€
90€
85€
80€
80€
80€
* Preu setmana de 4 dies: 65€
setmana del 22 al 26 de juny i setmana del 7 al 10 de set.
5% de descompte germans

HORARI: 08:30 a 14:00

HORARI: 08:30 a 17:00 (menjador inclós)

Preu amb descompte
Cost per setmana
Preu sense descompte
Cost per setmana
FINS EL 
A PARTIR DE
L'1 DE JUNY
A PARTIR DE
L'1 DE JUNY
31 DE MAIG
FINS EL 
31 DE MAIG

SETMANES COMPLERTES

1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes
6 setmanes
140€
280€
420€
520€
650€
780€
140€
140€
140€
130€
130€
130€
145€
290€
435€
560€
700€
840€
145€
145€
145€
140€
140€
140€
* Preu setmana de 4 dies: 110€
setmana del 22 al 26 de juny i setmana del 7 al 10 de set.
5% de descompte germans

ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL LAIETÀNIA - ETC