Preu amb descompte
Cost per setmana
Preu sense descompte
Cost per setmana
FINS EL 
A PARTIR DE 
L'1 DE JUNY
A PARTIR DE
L'1 DE JUNY
31 DE MAIG
FINS EL 
31 DE MAIG
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes
6 setmanes
85€
170€
240€
320€
400€
450€
85€
85€
80€
80€
80€
75€
90€
210€
300€
400€
500€
570€
90€
90€
85€
85€
85€
80€
* Preu setmana de 4 dies: 80€
5% de descompte germans

HORARI STAGE: 08:30 a 14:00

Preu amb descompte
Cost per setmana
Preu sense descompte
Cost per setmana
FINS EL 
A PARTIR DE
L'1 DE JUNY
A PARTIR DE
L'1 DE JUNY
31 DE MAIG
FINS EL 
31 DE MAIG
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes
6 setmanes
145€
280€
420€
540€
675€
780€
145€
140€
140€
135€
135€
130€
150€
290€
435€
560€
700€
810€
150€
145€
145€
140€
140€
135€
* Preu setmana de 4 dies: 110€

HORARI STAGE: 08:30 a 17:00 (Menjador i tarda)

ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL LAIETÀNIA - ETC