Preu amb descompte
Cost per setmana
Preu sense descompte
Cost per setmana
FINS EL 
A PARTIR DE 
L'1 DE JUNY
A PARTIR DE
L'1 DE JUNY
31 DE MAIG
FINS EL 
31 DE MAIG
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes
6 setmanes
85€
170€
255€
320€
400€
480€
85€
85€
85€
80€
80€
80€
90€
180€
270€
340€
425€
510€
90€
90€
90€
85€
85€
85€
* Preu setmana especial 23 i 25 de juny: 35
5% de descompte germans

HORARI STAGE: 08:30 a 13:45

pilotapng.png
Preu amb descompte
Cost per setmana
Preu sense descompte
Cost per setmana
FINS EL 
A PARTIR DE
L'1 DE JUNY
A PARTIR DE
L'1 DE JUNY
31 DE MAIG
FINS EL 
31 DE MAIG
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes
6 setmanes
145€
290€
435€
540€
675€
810€
145€
145€
145€
135€
135€
135€
150€
300€
450€
560€
700€
840€
150€
150€
150€
140€
140€
140€
Preu setmana especial 23 i 25 de juny: 60€
pilotapng.png

HORARI STAGE: 08:30 a 17:00 (Menjador i tarda)