Preu amb descompte
Cost per setmana
Preu sense descompte
Cost per setmana
FINS EL 
A PARTIR DE 
L'1 DE JUNY
A PARTIR DE
L'1 DE JUNY
31 DE MAIG
FINS EL 
31 DE MAIG
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes
6 setmanes
100€
200€
285€
380€
475€
540€
100€
100€
95€
95€
95€
90€
105€
210€
300€
400€
500€
570€
105€
105€
100€
100€
100€
95€
* Preu setmana de 4 dies: 80€
5% de descompte germans

HORARI STAGE: 08:30 a 14:00

Preu amb descompte
Cost per setmana
Preu sense descompte
Cost per setmana
FINS EL 
A PARTIR DE
L'1 DE JUNY
A PARTIR DE
L'1 DE JUNY
31 DE MAIG
FINS EL 
31 DE MAIG
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes
6 setmanes
165€
330€
465€
620€
775€
900€
165€
165€
155€
155€
155€
150€
170€
340€
480€
640€
800€
930€
170€
170€
160€
160€
160€
155€
* Preu setmana de 4 dies: 130€

HORARI STAGE: 08:30 a 17:00 (Menjador i tarda)

5% de descompte germans

ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL LAIETÀNIA - ETC