Les baixes s'han de gestionar amb un mes d'antelació

ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL LAIETÀNIA - ETC