INSCRIPCIONS

IMPORTANT

Un cop heu omplert i enviat el full de pre-inscripció i autoritzacions us reservem la plaça durant 10 dies a comptar des del moment que us confirmem per e-mail la recepció.

 

COM FORMALITZO LA PLAÇA?

 

Per formalitzar la plaça cal que ens adjunteu al full d'inscripció les imatges de la següent documentació i almenys el primer pagament:  

 

-Fotocopia del DNI del nen/a o llibre de família

-Fotocopia de la targeta sanitària i/o mútua

-Fent el pagament d'almenys el 50% de la inscripció

si ja heu fet el campus d'estiu '18 no cal (la documentació té validesa 1 any):

​​

QUAN PUC FORMALITZAR LA PLAÇA?

 

De dilluns a divendres a la secretaria del club:

 

Matí: de 10:30 a 13h.

Tarda: de 16 a 20h., els divendres fins les 18h.

I SI NO PUC VENIR AL CLUB A FER LA INSCRIPCIÓ?

Podeu fer l'ingrés al següent número de compte:

ES59 2038 6697 7330 0095 3960

Indicant en el concepte el nom i cognoms de l'alumne/a