GRAELLES ACTIVITATS

Rebreu un correu cada setmana per saber en quin grup esteu

Graelles 1a 
setmana (27/6)