El 19 de desembre donarem els horaris definitius

ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL LAIETÀNIA - ETC